Scroll naar beneden

Strategie Vechtdal Wonen

Onze huurder en de buitenwereld staan centraal.

2023

En verder

Bij Vechtdal Wonen willen we dat iedereen een thuis heeft en zich thuis voelt in de samenleving. Daarin nemen wij onze rol en verantwoordelijkheid. Sterker nog: het is onze missie. Onze Strategie 2023 en verder geeft ons focus en grip op wat we te doen hebben.

Hoe wij dat doen

Grote doelen vragen om een concreet plan en doordachte aanpak,
oftewel: een slimme strategie. Die hebben we.

Waar gaan we naartoe?

Dit zijn onze ondernemingsdoelstellingen:

Waar wij ons bij aansluiten

De actieagenda Wonen Aedes 2021 + de Nationale Prestatieafspraken:

900.000 nieuwe woningen bijbouwen

Wonen betaalbaar houden voor huurders en kopers

Wijken en buurten verbeteren en vitaal en leefbaar houden

Sneller alle woningen verduurzamen

Waar wij voor staan

Betaalbaar, beschikbaar, kwalitatief en duurzaam wonen aanbieden

Nieuwbouw

Vechtdal

Regulier: 1.900
Niet-daeb: 110
Flexwoningen: 100

Sloop: 113

Enschede

Nieuwbouw: 1.146

Sloop: 210

Versnelling portefeuillestrategie 2035 naar 2030

42.300 woningen tot 2030 Provincie Overijssel

Vechtdal Wonen
280 woningen per jaar tot en met 2030

Huurders- tevredenheid: gestegen van 7,2 naar

8,1

7,5

Medewerkers-tevredenheid: beoordeeld met een

Minimaal 4%
minder CO2-
uitstoot per jaar
op onze woningportefeuille

65%

van onze huurders ziet ons als (zeer) positief

Imagoverbetering:

Stakeholders zien ons als betrokken netwerkorganisatie

Onze Strategie 2023 en verder bestaat uit 6 onderdelen.

Vanaf 2023 wordt Vechtdal Wonen erkend als dé netwerkorganisatie die op betrokken wijze passend thuis organiseert voor huurders in de omgeving Vechtdal en op de campus in Enschede.

Aspiratie. Oftewel: ons doel en onze bedoeling

Keuzemogelijkheid voor een passende woning

Matchen vraag en aanbod

Zorgen voor optimale woonlasten

Aanbieden toegankelijke,
kwalitatieve en duurzame woningen

Plezierige en sociaal duurzame
woon- & leefomgeving

Ondersteunen kwetsbare jongeren

Ondersteunen leefbaarheid
van de wijk

Zorgen voor legitimatie

Innoveren!

Passende dienstverlening en betrokken bij huurders

Realiseren huurderswaarde,
intern en extern

Inzetten netwerk en partners
voor de beste oplossing

Huurders actief betrekken bij verbeteren van onze dienst-
verlening en ons woningaanbod

Wij willen onze huurders zo goed mogelijk bedienen. We willen van waarde zijn en meer nog: van toegevoegde waarde in hun leven. Daarom zetten we ons actief in voor:

Waardepropositie

Regulier

Studentenwoningen

Ouderen(zorg)

Overig

in de gemeenten Hardenberg, Ommen, Enschede en Dalfsen. In Raalte en Zwolle verhuren we zorgvastgoed.

Waar is Vechtdal Wonen actief? Hoe ziet onze keten eruit? Wie zijn de belangrijkste spelers?

Speelveld

Ons aanbod

We werken samen

met huurders(organisaties), gemeenten, zorginstellingen, onderwijsinstellingen, andere corporaties, het maatschappelijk middenveld, investeerders, bouwers en ontwikkelaars.

We zijn actief

Kerncompetenties

Onze kerncompetenties. Datgene waar we goed in zijn én in willen groeien. Omdat we deze eigenschappen en vaardigheden nodig hebben om samen onze strategie uit te voeren.

Leren en bijsturen
Wij maken en doorleven keuzes

Samenwerken
Wij werken samen 
binnen en buiten 
de organisatie

Digitaliseren
Wij zetten blijvend 
in op ontwikkeling

Ontwikkelen
Wij zetten onze
medewerkers in
hun kracht

Eigenaarschap

Verantwoordelijk voelen
Verantwoordelijkheid nemen
Staan voor je rol en keuzes
Fouten herstellen en ervan leren
Initiatief nemen
Bijdragen aan verbetering

Samenwerken

Goede samenwerking tussen collega’s en met
onze partners
Samenwerken voor betere dienstverlening
Elkaar betrekken en goede communicatie
staan centraal

Continu verbeteren

We volgen ontwikkelingen en voeren deze in als
we zo kunnen verbeteren
We zijn politiek sensitief
Waar nodig en mogelijk vernieuwen we onze dienstverlening

Kernwaarden

De belangrijkste waarden van onze organisatie;
de uitgangspunten bij alles wat wij doen. En de basis
van hoe wij werken.

Tot de
middellange
termijn zijn we in
staat om deze transitieopgaven
zonder financiële
problemen op te
pakken.

Verduurzaming
staat hoog op de
investeringsagenda.
In 2050 willen wij
CO2-neutraal zijn.
Dit doen wij door
drie stappen.
Stap 1: isoleren.
Stap 2: zonnepanelen.
Stap 3: van het gas af.

We hebben een
groeiambitie om
versneld nieuwbouw
te realiseren. Als
financieel gezonde
organisatie zijn we in
staat die rol op
ons te nemen.

We sturen
actief en slim
op onze
bedrijfslasten,
zo houden we
grip op onze
uitgaven.

We voldoen aan de sectornormen van het
WSW en de AW op
het gebied van
solvabiliteit, liquiditeit
en rentabiliteit.

Economische logica

Geld. Financiële ruimte hebben – óók belangrijk om onze strategie uit te kunnen voeren. Vechtdal Wonen heeft een gezonde financiële positie voor de korte tot middellange termijn.

Uitvoering.

Oftewel: doen!

Grote doelen en strategische plannen betekenen weinig als ze niet worden uitgevoerd. Dus zetten we stippen op de horizon én zetten we zo stappen vooruit.

 • Basis op orde door verbeteren klant- en portefeuilleprocessen
 • Nieuwe woningen bijbouwen
 • Verduurzamen portfolio Vechtdal

< 2 jaar

Horizon 1

 • Dienstverlening verbeteren
 • Voorbereiden op financiering CO2-
  neutraliteitsmaatregelen
 • Nieuwe woningen bijbouwen
 • Zonnepanelen op alle woningen in 2025
 • Verduurzamen portfolio Enschede

2 - 5 jaar

Horizon 2

 • 3.265 nieuwe woningen tot 2035
 • Duurzame en toekomstbestendige bouw in 2050

> 5 jaar

Horizon 3

Onze huurder en de buitenwereld staan centraal.

Bij Vechtdal Wonen willen we dat iedereen een thuis heeft en zich thuis voelt in de samenleving. Daarin nemen wij onze rol en verantwoordelijkheid. Sterker nog: het is onze missie. Onze Strategie 2023 en verder geeft ons focus en grip op wat we te doen hebben.

En verder

2023

Strategie Vechtdal Wonen

 • 3.265 nieuwe woningen tot 2035
 • Duurzame en toekomstbestendige bouw in 2050

> 5 jaar

Horizon 3

 • Dienstverlening verbeteren
 • Voorbereiden op financiering CO2-
  neutraliteitsmaatregelen
 • Nieuwe woningen bijbouwen
 • Zonnepanelen op alle woningen in 2025
 • Verduurzamen portfolio Enschede

2 - 5 jaar

Horizon 2

 • Basis op orde door verbeteren klant- en portefeuilleprocessen
 • Nieuwe woningen bijbouwen
 • Verduurzamen portfolio Vechtdal

< 2 jaar

Horizon 1

Grote doelen en strategische plannen betekenen weinig als ze niet worden uitgevoerd. Dus zetten we stippen op de horizon én zetten we zo stappen vooruit.

Oftewel: doen!

Uitvoering.

Verduurzaming
staat hoog op de
investeringsagenda.
In 2050 willen wij
CO2-neutraal zijn.
Dit doen wij door
drie stappen.
Stap 1: isoleren.
Stap 2: zonnepanelen.
Stap 3: van het gas af.

Tot de
middellange
termijn zijn we in
staat om deze transitieopgaven
zonder financiële
problemen op te
pakken.

We hebben een
groeiambitie om
versneld nieuwbouw
te realiseren. Als
financieel gezonde
organisatie zijn we in
staat die rol op
ons te nemen.

We sturen
actief en slim
op onze
bedrijfslasten,
zo houden we
grip op onze
uitgaven.

We voldoen aan de sectornormen van het
WSW en de AW op
het gebied van
solvabiliteit, liquiditeit
en rentabiliteit.

Economische logica

Geld. Financiële ruimte hebben – óók belangrijk om onze strategie uit te kunnen voeren. Vechtdal Wonen heeft een gezonde financiële positie voor de korte tot middellange termijn.

Verantwoordelijk voelen
Verantwoordelijkheid nemen
Staan voor je rol en keuzes
Fouten herstellen en ervan leren
Initiatief nemen
Bijdragen aan verbetering

Eigenaarschap

Samenwerken

Goede samenwerking tussen collega’s en met onze partners
Samenwerken voor betere dienstverlening
Elkaar betrekken en goede communicatie staan centraal

Continu verbeteren

We volgen ontwikkelingen en voeren deze in als we zo kunnen verbeteren
We zijn politiek sensitief
Waar nodig en mogelijk vernieuwen we onze dienstverlening

Kernwaarden

De belangrijkste waarden van onze organisatie;
de uitgangspunten bij alles wat wij doen. En de basis
van hoe wij werken.

Kerncompetenties

Onze kerncompetenties. Datgene waar we goed in zijn én in willen groeien. Omdat we deze eigenschappen en vaardigheden nodig hebben om samen onze strategie uit te voeren.

Leren en bijsturen
Wij maken en doorleven keuzes

Samenwerken
Wij werken samen 
binnen en buiten 
de organisatie

Digitaliseren
Wij zetten blijvend 
in op ontwikkeling

Ontwikkelen
Wij zetten onze
medewerkers in
hun kracht

Regulier

Studentenwoningen

Ouderen(zorg)

Overig

in de gemeenten Hardenberg, Ommen, Enschede en Dalfsen. In Raalte en Zwolle verhuren we zorgvastgoed.

Waar is Vechtdal Wonen actief? Hoe ziet onze keten eruit? Wie zijn de belangrijkste spelers?

Speelveld

Ons aanbod

We werken samen

met huurders(organisaties), gemeenten, zorginstellingen, onderwijsinstellingen, andere corporaties, het maatschappelijk middenveld, investeerders, bouwers en ontwikkelaars.

We zijn actief

Keuzemogelijkheid voor een passende woning

Matchen vraag en aanbod

Zorgen voor optimale woonlasten

Aanbieden toegankelijke,
kwalitatieve en duurzame woningen

Plezierige en sociaal duurzame
woon- & leefomgeving

Ondersteunen kwetsbare jongeren

Ondersteunen leefbaarheid
van de wijk

Zorgen voor legitimatie

Innoveren!

Passende dienstverlening en betrokken bij huurders

Realiseren huurderswaarde,
intern en extern

Inzetten netwerk en partners
voor de beste oplossing

Huurders actief betrekken bij verbeteren van onze dienstverlening en ons woningaanbod

Wij willen onze huurders zo goed mogelijk bedienen. We willen van waarde zijn en meer nog: van toegevoegde waarde in hun leven. Daarom zetten we ons actief in voor:

Waardepropositie

Vanaf 2023 wordt Vechtdal Wonen erkend als dé netwerkorganisatie die op betrokken wijze passend thuis organiseert voor huurders in de omgeving Vechtdal en op de campus in Enschede.

Aspiratie. Oftewel: ons doel en onze bedoeling

Onze Strategie 2023 en verder bestaat uit 6 onderdelen.

Hoe wij dat doen

Grote doelen vragen om een concreet plan en doordachte aanpak,
oftewel: een slimme strategie. Die hebben we.

65%

van onze huurders ziet ons als (zeer) positief

Imagoverbetering:

Stakeholders zien ons als betrokken netwerkorganisatie

7,5

Medewerkers-tevredenheid: beoordeeld met een

Minimaal 4%
minder CO2-
uitstoot per jaar
op onze woningportefeuille

42.300 woningen tot 2030 Provincie Overijssel

Vechtdal Wonen
280 woningen per jaar tot en met 2030

Nieuwbouw

Vechtdal

Regulier: 1.900
Niet-daeb: 110
Flexwoningen: 100

Sloop: 113

Enschede

Nieuwbouw: 1.146

Sloop: 210

Versnelling portefeuillestrategie 2035 naar 2030

Waar gaan we naartoe?

Dit zijn onze ondernemings-doelstellingen:

Waar wij ons bij aansluiten

De actieagenda Wonen Aedes 2021 +
de Nationale Prestatie-afspraken:

900.000 nieuwe woningen bijbouwen

Wonen betaalbaar houden voor huurders en kopers

Wijken en buurten verbeteren en vitaal en leefbaar houden

Sneller alle woningen verduurzamen

Huurders- tevredenheid: gestegen van 7,2 naar

8,1

Waar wij voor staan

Betaalbaar, beschikbaar, kwalitatief en duurzaam wonen aanbieden