Onze missie hebben we vertaald in drie ambities. Die komen uit ons vorige ondernemingsplan, want nog steeds zijn deze zeer passend en sluiten ze aan bij onze doelstellingen. Om deze ambities te realiseren focussen we de komende jaren op strategie en koers, samenwerking, digitalisering en onze medewerkers.

Visie op de opgaven
Hoe toetsen we of we onze doelen behalen?

Onze missie hebben we vertaald in drie ambities. Die komen uit ons vorige ondernemingsplan, want nog steeds zijn deze zeer passend en sluiten ze aan bij onze doelstellingen. Om deze ambities te realiseren focussen we de komende jaren op strategie en koers, samenwerking, digitalisering en onze medewerkers.

Visie op de opgaven
Hoe toetsen we of we onze doelen behalen?