Ons gebied

We zijn actief in de gemeenten Hardenberg, Enschede, Ommen, Dalfsen en Raalte.

Om de klant zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn kijken we vooruit en staan we open voor ideeën en ontwikkelingen. We implementeren deze daar waar dit zorgt voor verbetering en waar nodig vernieuwing van onze dienstverlening. Zo zetten we elke keer een stapje meer om een goede service te leveren. We blijven ons continu ontwikkelen.

Blijven vernieuwen en streven naar elke dag een beetje meer.

Continu verbeteren
Samenwerken

Een goede samenwerking tussen collega’s, teams en partners, verbetert onze dienstverlening voor de bewoners. Het elkaar betrekken en goede communicatie staan centraal, vanuit een behulpzame grondhouding, waarbij vertrouwen centraal staat.

Met collega’s, bewoners en partners.

Eigenaarschap

Eigenaarschap is jezelf ergens over ontfermen en daarbij de verantwoordelijkheid nemen. Hoe kan jij en hoe kunnen we het samen nóg beter doen voor onze huurders. Eigenaarschap gaat ook over initiatief nemen: serieus omgaan met je werk en nadenken over wat jij kunt bijdragen aan de organisatie om te verbeteren.

Jezelf ergens over ontfermen en daarbij de volle verantwoordelijkheid nemen.

Onze Kernwaarden

We zijn een lerende organisatie

Mensen hebben plezier in hun werk als ze bijdragen aan een betekenisvolle ambitie. Dit vraagt om leiderschap en om een visie op wat er in onze samenleving nodig is en hoe wij daaraan kunnen bijdragen. Dat alles komt tot uiting in onze kernwaarden

We zijn er voor iedereen

We willen dat iedereen een thuis heeft en zich thuis voelt in de samenleving. We hebben oog voor onze doelgroepen en passen onze oplossingen en communicatie op hen aan. Daarom oriënteren we ons ook sterk op de sociale kant van het wonen en zoeken we verbinding met partners uit het netwerk.

Onze missie 

Wij staan voor een vertrouwd thuis, in een samenleving waarin mensen gelijkwaardig zijn en iedereen verantwoordelijkheid kan nemen.

Onze kernwaarden Betrouwbaarheid en Mensgericht zijn aanvullend
en ondersteunend aan het bovenstaande.

Samen maken we een thuis
Ons gebied

We zijn actief in de gemeenten Hardenberg, Enschede, Ommen, Dalfsen en Raalte.

Onze kernwaarden Betrouwbaarheid en Mensgericht zijn aanvullend
en ondersteunend aan het bovenstaande.

Om de klant zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn kijken we vooruit en staan we open voor ideeën en ontwikkelingen. We implementeren deze daar waar dit zorgt voor verbetering en waar nodig vernieuwing van onze dienstverlening. Zo zetten we elke keer een stapje meer om een goede service te leveren. We blijven ons continu ontwikkelen.

Blijven vernieuwen en streven naar elke dag een beetje meer.

Continu verbeteren
Samenwerken

Een goede samenwerking tussen collega’s, teams en partners, verbetert onze dienstverlening voor de bewoners. Het elkaar betrekken en goede communicatie staan centraal, vanuit een behulpzame grondhouding, waarbij vertrouwen centraal staat.

Met collega’s, bewoners en partners.

Eigenaarschap

Eigenaarschap is jezelf ergens over ontfermen en daarbij de verantwoordelijkheid nemen. Hoe kan jij en hoe kunnen we het samen nóg beter doen voor onze huurders. Eigenaarschap gaat ook over initiatief nemen: serieus omgaan met je werk en nadenken over wat jij kunt bijdragen aan de organisatie om te verbeteren.

Jezelf ergens over ontfermen en daarbij de volle verantwoordelijkheid nemen.

Onze Kernwaarden

We zijn een lerende organisatie

Mensen hebben plezier in hun werk als ze bijdragen aan een betekenisvolle ambitie. Dit vraagt om leiderschap en om een visie op wat er in onze samenleving nodig is en hoe wij daaraan kunnen bijdragen. Dat alles komt tot uiting in onze kernwaarden

We zijn er voor iedereen

We willen dat iedereen een thuis heeft en zich thuis voelt in de samenleving. We hebben oog voor onze doelgroepen en passen onze oplossingen en communicatie op hen aan. Daarom oriënteren we ons ook sterk op de sociale kant van het wonen en zoeken we verbinding met partners uit het netwerk.

Wij staan voor een vertrouwd thuis, in een samenleving waarin mensen gelijkwaardig zijn en iedereen verantwoordelijkheid kan nemen.

Onze missie 
Samen maken we een thuis