Wat gebeurt er om ons heen?

Binnen onze doelgroepen zijn er steeds meer specifieke groepen met eigen behoeften, wensen en eisen

Ons strategisch kader

Ons ondernemingsplan geeft aan hoe we van 2024 tot 2028 willen presteren op volkshuisvestelijk, maatschappelijk, financieel en organisatorisch vlak. Ook helpt het ons om prestatieafspraken te maken met de gemeenten en onze huurdersorganisaties. In periodieke rapportages verantwoorden we ons over de voortgang en stellen we vast waar we eventueel moeten bijsturen. Verder houden we aansluiting met Nationale Prestatieafspraken en de landelijke ontwikkelingen en samenwerkingsverbanden. We blijven kritisch kijken naar de inhoud van onze strategie en toetsen voortdurend of onze keuzes nog de juiste zijn.

Nieuwe opgaven, nieuwe uitdagingen

De noodzaak om een grotere maatschappelijke rol te spelen, veranderingen in wet- en regelgeving en toenemende maatwerk-huurdersbehoeften leiden ertoe dat we ons steeds wendbaar en flexibel op moeten stellen om tijdig in te kunnen spelen op deze veranderingen.

Onze
strategie
Wat gebeurt er om ons heen?

Binnen onze doelgroepen zijn er steeds meer specifieke groepen met eigen behoeften, wensen en eisen

Ons strategisch kader

Ons ondernemingsplan geeft aan hoe we van 2024 tot 2028 willen presteren op volkshuisvestelijk, maatschappelijk, financieel en organisatorisch vlak. Ook helpt het ons om prestatieafspraken te maken met de gemeenten en onze huurdersorganisaties. In periodieke rapportages verantwoorden we ons over de voortgang en stellen we vast waar we eventueel moeten bijsturen. Verder houden we aansluiting met Nationale Prestatieafspraken en de landelijke ontwikkelingen en samenwerkingsverbanden. We blijven kritisch kijken naar de inhoud van onze strategie en toetsen voortdurend of onze keuzes nog de juiste zijn.

Nieuwe opgaven, nieuwe uitdagingen

De noodzaak om een grotere maatschappelijke rol te spelen, veranderingen in wet- en regelgeving en toenemende maatwerk-huurdersbehoeften leiden ertoe dat we ons steeds wendbaar en flexibel op moeten stellen om tijdig in te kunnen spelen op deze veranderingen.

Onze
strategie