• Om onze huidige en toekomstige huurders optimaal te bedienen, streven wij naar een langdurige relatie met hen. We gaan het gesprek aan met hen en vertalen nieuwe inzichten naar onze aanpak en dienstverlening.

  • Het vergroten van onze maatschappelijke rol leidt tot nog intensievere samenwerkingen met gemeenten en andere partners.

  • Als goed rentmeester maken we scherpe financiële keuzes om de woonkwaliteit voor de sociale doelgroep in de toekomst mogelijk te maken.

  • Politieke en economische veranderingen, digitale ontwikkelingen, de krappe arbeidsmarkt en de administratieve- en verantwoordingsverplichtingen dwingen ons de nadruk te leggen op onze legitimatie als corporatie en partner in het maatschappelijk middenveld.

  • We streven naar een leven lang leren en investeren proactief in het aanleren van nieuwe competenties en vaardigheden die aansluiten bij de dynamiek van de wereld om ons heen.

Nieuwe opgaven,
nieuwe uitdagingen
  • Om onze huidige en toekomstige huurders optimaal te bedienen, streven wij naar een langdurige relatie met hen. We gaan het gesprek aan met hen en vertalen nieuwe inzichten naar onze aanpak en dienstverlening.

  • Het vergroten van onze maatschappelijke rol leidt tot nog intensievere samenwerkingen met gemeenten en andere partners.

  • Als goed rentmeester maken we scherpe financiële keuzes om de woonkwaliteit voor de sociale doelgroep in de toekomst mogelijk te maken.

  • Politieke en economische veranderingen, digitale ontwikkelingen, de krappe arbeidsmarkt en de administratieve- en verantwoordingsverplichtingen dwingen ons de nadruk te leggen op onze legitimatie als corporatie en partner in het maatschappelijk middenveld.

  • We streven naar een leven lang leren en investeren proactief in het aanleren van nieuwe competenties en vaardigheden die aansluiten bij de dynamiek van de wereld om ons heen.

Nieuwe opgaven,
nieuwe uitdagingen