Financieel kader

Wij hebben een gezonde financiële positie en we voldoen aan de sectornormen van het WSW en de AW op het gebied van solvabiliteit, liquiditeit en rentabiliteit.

Burger

De corporatie kan publieke waarde genereren door individuen en groepen een duwtje in de rug te geven.

Woningmarkt

De corporatie kan publieke waarde genereren door de dynamiek in de woningmarkt te beïnvloeden.

Samenleving

De corporatie kan publieke waarde genereren door het vertrouwen in het publieke domein te vergroten.

Stad en dorp

De corporatie kan publieke waarde genereren door gericht te investeren in de fysieke en sociale kwaliteit van de steden en dorpen.

Huurder

De corporatie kan publieke waarde genereren door mensen met een afstand tot de woningmarkt te huisvesten.

Ons strategisch ondernemingsplan bevat ambities en doelstellingen waar we aan gaan werken. Dat doen we met tactische en operationele acties en activiteiten, weergegeven in jaar- en afdelingsplannen. Elk jaar evalueren we en sturen we bij. Zo blijven we flexibel in een omgeving die in beweging is en blijft. In onze evaluaties betrekken we ook onze medewerkers, huurders en partners. We vertellen we welke resultaten we behaald hebben en waar we aan werken. Voor onze legitimatie gebruiken we zoveel mogelijk de vijf invalshoeken van Windhausen & Pel (2017) voor de publieke waarde.

Hoe toetsen we of we
onze doelen behalen?
Financieel kader

Wij hebben een gezonde financiële positie en we voldoen aan de sectornormen van het WSW en de AW op het gebied van solvabiliteit, liquiditeit en rentabiliteit.

Samenleving

De corporatie kan publieke waarde genereren door het vertrouwen in het publieke domein te vergroten.

Burger

De corporatie kan publieke waarde genereren door individuen en groepen een duwtje in de rug te geven.

Stad en dorp

De corporatie kan publieke waarde genereren door gericht te investeren in de fysieke en sociale kwaliteit van de steden en dorpen.

Woningmarkt

De corporatie kan publieke waarde genereren door de dynamiek in de woningmarkt te beïnvloeden.

Huurder

De corporatie kan publieke waarde genereren door mensen met een afstand tot de woningmarkt te huisvesten.

Ons strategisch ondernemingsplan bevat ambities en doelstellingen waar we aan gaan werken. Dat doen we met tactische en operationele acties en activiteiten, weergegeven in jaar- en afdelingsplannen. Elk jaar evalueren we en sturen we bij. Zo blijven we flexibel in een omgeving die in beweging is en blijft. In onze evaluaties betrekken we ook onze medewerkers, huurders en partners. We vertellen we welke resultaten we behaald hebben en waar we aan werken. Voor onze legitimatie gebruiken we zoveel mogelijk de vijf invalshoeken van Windhausen & Pel (2017) voor de publieke waarde.

Hoe toetsen we of we
onze doelen behalen?