Wij hebben een gezonde financiële positie en we voldoen aan de sectornormen van het WSW en de AW op het gebied van solvabiliteit, liquiditeit en rentabiliteit. Met goed rentmeesterschap, een slimme organisatie en een actieve sturing op onze bedrijfslasten willen we dat zo houden. Ook sturen wij actief op de uitkomst van de Aedes benchmark. Met onze vastgoedsturing en ons assetmanagementproces wegen we zorgvuldig af welke (maatschappelijke) investeringen we doen voor een weerbare en duurzame lokale samenleving en economie.

Financieel kader
Contact

Of download het volledige ondernemingsplan!

Wij hebben een gezonde financiële positie en we voldoen aan de sectornormen van het WSW en de AW op het gebied van solvabiliteit, liquiditeit en rentabiliteit. Met goed rentmeesterschap, een slimme organisatie en een actieve sturing op onze bedrijfslasten willen we dat zo houden. Ook sturen wij actief op de uitkomst van de Aedes benchmark. Met onze vastgoedsturing en ons assetmanagementproces wegen we zorgvuldig af welke (maatschappelijke) investeringen we doen voor een weerbare en duurzame lokale samenleving en economie.

Financieel kader
Contact

Of download het volledige ondernemingsplan!