Huurderstevreden- en betrokkenheid

Wij streven naar tevreden huurders en woningzoekenden. Onze dienstverlening is toegankelijk en laagdrempelig. We bieden kwaliteit, denken mee en helpen als het nodig is. Ook geven we duidelijk aan wat wel en niet kan. Het KWH is daarvoor onze meetlat. We hebben deze principes uitgewerkt in ons dienstverleningsconcept.

Dienstverlenings-
concept

We kennen en monitoren de behoefte en woonbeleving van onze huidige en toekomstige huurders. We stellen klantrapportages op als basis voor verbetering en innovatie. En we monitoren tevredenheid bij oplevering van projecten.

Realiseren waarden voor huidige en toekomstige huurders
Ontwikkeling medewerkers

We zijn actief bezig met talentontwikkeling van onze medewerkers met ontwikkelingsgesprekken en -programma’s. We stimuleren onderlinge samenwerking en kennisdeling. Dat doen we persoonlijk en altijd mensgericht met onze communicatiestijl, kernwaarden, faciliteiten en uitingen.

Wendbare organisatie

We bewegen continu mee met de ontwikkelingen in onze omgeving. Door de krappe arbeidsmarkt is het verkrijgen en behouden van goede mensen een strategisch vraagstuk. Daarom is het belangrijk om onze kernwaarden te vertalen naar gewenste collectieve en individuele competenties. Ons strategisch personeelsbeleid helpt ons hierbij.

Vastgoedsturing

Onze ambities maken dat we ons verder moeten ontwikkelen op onze vastgoedsturing. Daarbij is de aansluiting tussen planmatig, mutatie en dagelijks onderhoud en duurzaamheidsinvesteringen cruciaal. Met onze portefeuillestrategie sturen we strategisch, tactisch en operationeel op ons vastgoed.

Verantwoording en governance

We presteren naar vermogen en verantwoorden de inzet van middelen aan de huurders en partners. We maken onze keuzes duidelijk en benoemen de effecten hiervan. Onze volkshuisvestelijke prestaties verantwoorden we aan de samenleving, gemeentenen aan huurders. Onze governance is op orde en voldoet aan alle eisen. Schuurt de gewenste invulling van de opgave aan tegen wet- en regelgeving? Dan overleggen we met onze externe toezichthouders.

Realiseren waarde voor huurders in de organisatie
Dienstverlenings-
concept

We kennen en monitoren de behoefte en woonbeleving van onze huidige en toekomstige huurders. We stellen klantrapportages op als basis voor verbetering en innovatie. En we monitoren tevredenheid bij oplevering van projecten.

Huurderstevreden- en betrokkenheid

Wij streven naar tevreden huurders en woning-zoekenden. Onze dienstverlening is toegankelijk en laagdrempelig. We bieden kwaliteit, denken mee en helpen als het nodig is. Ook geven we duidelijk aan wat wel en niet kan. Het KWH is daarvoor onze meetlat. We hebben deze principes uitgewerkt in ons dienstverleningsconcept.

Realiseren waarden voor huidige en toekomstige huurders
Vastgoedsturing

Onze ambities maken dat we ons verder moeten ontwikkelen op onze vastgoedsturing. Daarbij is de aansluiting tussen planmatig, mutatie en dagelijks onderhoud en duurzaamheidsinvesteringen cruciaal. Met onze portefeuillestrategie sturen we strategisch, tactisch en operationeel op ons vastgoed.

Ontwikkeling medewerkers

We zijn actief bezig met talentontwikkeling van onze medewerkers met ontwikkelingsgesprekken en -programma’s. We stimuleren onderlinge samenwerking en kennisdeling. Dat doen we persoonlijk en altijd mensgericht met onze communicatiestijl, kernwaarden, faciliteiten en uitingen.

Verantwoording en governance

We presteren naar vermogen en verantwoorden de inzet van middelen aan de huurders en partners. We maken onze keuzes duidelijk en benoemen de effecten hiervan. Onze volkshuisvestelijke prestaties verantwoorden we aan de samenleving, gemeentenen aan huurders. Onze governance is op orde en voldoet aan alle eisen. Schuurt de gewenste invulling van de opgave aan tegen wet- en regelgeving? Dan overleggen we met onze externe toezichthouders.

Wendbare organisatie

We bewegen continu mee met de ontwikkelingen in onze omgeving. Door de krappe arbeidsmarkt is het verkrijgen en behouden van goede mensen een strategisch vraagstuk. Daarom is het belangrijk om onze kernwaarden te vertalen naar gewenste collectieve en individuele competenties. Ons strategisch personeelsbeleid helpt ons hierbij.

Realiseren waarde voor huurders in de organisatie