Wij zijn bij onze huurders betrokken. Voor de best passende dienstverlening leggen wij verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie neer. Medewerkers werken gebiedsgericht met voldoende handelingsruimte over de dienstverlening en de aanpak in hun gebied, dorp of wijk. We digitaliseren wat standaard is en passen maatwerk toe waar het om specifieke behoeften gaat. Daarnaast professionaliseren we onze dienstverlening. We verbeteren blijvend het niveau van onze dienstverlening, waarbij kwaliteit en huurderstevredenheid leidend zijn. Ook bieden we ruimte voor innovatie met aandacht voor scholing, opleiding, en tijd om te experimenteren, nieuwe ideeën op te doen en te ontwikkelen. De focus hierbij ligt op het realiseren van waarde voor huurders.

Ambitie 3

We bieden passende dienstverlening aan en zijn bij onze huurders betrokken

Wij zijn bij onze huurders betrokken. Voor de best passende dienstverlening leggen wij verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie neer. Medewerkers werken gebiedsgericht met voldoende handelingsruimte over de dienstverlening en de aanpak in hun gebied, dorp of wijk. We digitaliseren wat standaard is en passen maatwerk toe waar het om specifieke behoeften gaat. Daarnaast professionaliseren we onze dienstverlening. We verbeteren blijvend het niveau van onze dienstverlening, waarbij kwaliteit en huurderstevredenheid leidend zijn. Ook bieden we ruimte voor innovatie met aandacht voor scholing, opleiding, en tijd om te experimenteren, nieuwe ideeën op te doen en te ontwikkelen. De focus hierbij ligt op het realiseren van waarde voor huurders.

Ambitie 3

We bieden passende dienstverlening aan en zijn bij onze huurders betrokken