Netwerksamenwerking

Via netwerksamenwerking huisvesten we kwetsbare huurders in combinatie met begeleiding. We streven daarbij naar een inclusieve samenleving. Om dit te bereiken zetten we in op organisatie-overstijgende samenwerking, sluiten we ons aan bij de netwerken in het werkgebied en maken we samenwerkings- en prestatieafspraken met onze partners.

Leefbaarheid

We vinden een schone en veilige directe omgeving belangrijk en stimuleren huurdersparticipatie ter bevordering van de sociale cohesie. We hebben een signalerende rol naar onze partners in de zorg, welzijn en bij gemeenten. Om alternatieven te bedenken om samen redzamer te worden, werken we samen buiten de grenzen van onze eigen organisatie.

Nieuwe woonvormen

Samen met partners verkennen we de mogelijkheden van nieuwe woonvormen (eventueel met begeleiding) om langer zelfstandig te wonen, om de zelfredzaamheid te ondersteunen, om de leefbaarheid te versterken of om slimmer met woonruimte om te gaan.

Vroegsignalering en curatieve huurincasso

We zetten in op vroegsignalering en curatief huurincasso om betalingsachterstanden aan te pakken en huisuitzettingen te voorkomen. We gaan niet over tot een huisuitzetting alleen op basis van een financiële achterstand. We zetten ons in om de huurachterstanden van onze actieve huurcontracten terug te dringen tot een acceptabel niveau.

Ondersteuning kwetsbare
doelgroepen en leefbaarheid
Omgevingsbewustzijn en verbinding met lokale netwerken

We betrekken onze huurders en partners aan de voorkant en blijven kritisch kijken naar onszelf. We organiseren actieve inspraak. We zijn omgevingsbewust, we delen en bespreken ontwikkelingen en ervaringen. We vormen een netwerk met onze partners in het sociaal en maatschappelijk domein. Houdt onze directe verantwoordelijkheid op? Dan zorgen we ervoor dat een van de partners binnen ons netwerk de verantwoordelijkheid overneemt, passend bij hun opgave.

Toegankelijke communicatie

Met een strategisch communicatieplan behouden, beschermen en bouwen we (pro)actief aan ons imago. In onze communicatie houden we rekening met de voorkeuren van onze doelgroepen. We zijn toegankelijk en investeren in verbinding.

Legitimatie
Tijd en budget

We maken tijd en budget vrij voor innovatie en de ontwikkeling van onze samenwerking, dienstverlening, werkwijze en producten. We stimuleren onze medewerkers om open te staan voor nieuwe ideeën, al dan niet samen met andere partijen, en om oog te hebben voor innovaties die in en buiten de sector plaatsvinden.

Innovatie
Nieuwe woonvormen

Samen met partners verkennen we de mogelijkheden van nieuwe woonvormen (eventueel met begeleiding) om langer zelfstandig te wonen, om de zelfredzaamheid te ondersteunen, om de leefbaarheid te versterken of om slimmer met woonruimte om te gaan.

Netwerksamenwerking

Via netwerksamenwerking huisvesten we kwetsbare huurders in combinatie met begeleiding. We streven daarbij naar een inclusieve samenleving. Om dit te bereiken zetten we in op organisatie-overstijgende samenwerking, sluiten we ons aan bij de netwerken in het werkgebied en maken we samenwerkings- en prestatieafspraken met onze partners.

Vroegsignalering en curatieve huurincasso

We zetten in op vroegsignalering en curatief huurincasso om betalingsachterstanden aan te pakken en huisuitzettingen te voorkomen. We gaan niet over tot een huisuitzetting alleen op basis van een financiële achterstand. We zetten ons in om de huurachterstanden van onze actieve huurcontracten terug te dringen tot een acceptabel niveau.

Leefbaarheid

We vinden een schone en veilige directe omgeving belangrijk en stimuleren huurdersparticipatie ter bevordering van de sociale cohesie. We hebben een signalerende rol naar onze partners in de zorg, welzijn en bij gemeenten. Om alternatieven te bedenken om samen redzamer te worden, werken we samen buiten de grenzen van onze eigen organisatie.

Ondersteuning kwetsbare
doelgroepen en leefbaarheid
Toegankelijke communicatie

Met een strategisch communicatieplan behouden, beschermen en bouwen we (pro)actief aan ons imago. In onze communicatie houden we rekening met de voorkeuren van onze doelgroepen. We zijn toegankelijk en investeren in verbinding.

Omgevingsbewustzijn en verbinding met lokale netwerken

We betrekken onze huurders en partners aan de voorkant en blijven kritisch kijken naar onszelf. We organiseren actieve inspraak. We zijn omgevingsbewust, we delen en bespreken ontwikkelingen en ervaringen. We vormen een netwerk met onze partners in het sociaal en maatschappelijk domein. Houdt onze directe verantwoordelijkheid op? Dan zorgen we ervoor dat een van de partners binnen ons netwerk de verantwoordelijkheid overneemt, passend bij hun opgave.

Legitimatie
Tijd en budget

We maken tijd en budget vrij voor innovatie en de ontwikkeling van onze samenwerking, dienstverlening, werkwijze en producten. We stimuleren onze medewerkers om open te staan voor nieuwe ideeën, al dan niet samen met andere partijen, en om oog te hebben voor innovaties die in en buiten de sector plaatsvinden.

Innovatie