We bieden onze huurders een plezierige leefomgeving met overeenstemmende woonvoorkeuren. We dragen bij aan de vitaliteit van de kernen en wijken. Centraal daarin staan het participeren, signaleren, stimuleren en activeren.  We brengen kansen in beeld en waar nodig ondernemen we concrete acties. Deze ambitie hebben we uitgewerkt in de strategische focuspunten ondersteuning kwetsbare doelgroepen en leefbaarheid, legitimatie en innovatie.

Ambitie 2

Onze huurders wonen in een plezierige en (sociaal) duurzame woon- en leefomgeving

We bieden onze huurders een plezierige leefomgeving met overeenstemmende woonvoorkeuren. We dragen bij aan de vitaliteit van de kernen en wijken. Centraal daarin staan het participeren, signaleren, stimuleren en activeren.  We brengen kansen in beeld en waar nodig ondernemen we concrete acties. Deze ambitie hebben we uitgewerkt in de strategische focuspunten ondersteuning kwetsbare doelgroepen en leefbaarheid, legitimatie en innovatie.

Ambitie 2

Onze huurders wonen in een plezierige en (sociaal) duurzame woon- en leefomgeving