Woon-zorgbehoefte in beeld

Tot slot hebben we actueel inzicht in de ontwikkelingen op het terrein van wonen en zorg. Dit betreft de verschillende typen zorg die zowel in een (ouderen) zorginstelling als in de reguliere woningen plaatsvinden. Voor de gemeenten, de zorgpartijen en bewoners zijn we een belangrijke partner hierin.

Inzicht in veranderende woningvraag

Dankzij periodieke woningbehoefteonderzoeken kunnen we goed inspelen op de veranderende woningvraag, Dit doen we samen met onze partners zoals gemeenten, huurdersorganisaties en zorgpartijen.

Acceptabele wachttijden

We bieden een thuis aan mensen die acuut of urgent een woning nodig hebben. Ook als ze met een korte inschrijfduur eigenlijk niet in aanmerking komen voor een woning. Dit doen we vanuit de wetenschap dat in sommige situaties het van belang is om een stabiele woonsituatie te hebben.

Doelgroepenbeleid

Het wonen is continue in beweging. Dat vraagt om een toekomstbestendige en gedifferentieerde woningmix, in combinatie met een toewijzingsbeleid met maatwerkmogelijkheden.

De ‘perfecte match’
tussen vraag en aanbod
Woonlastenverlaging via verduurzaming

Vanuit ons duurzaamheidsbeleid sturen wij op de woonlasten met energiebesparende maatregelen.

Bestrijding
armoede via netwerksamenwerking

Via netwerksamenwerking en coaching proberen we de lasten te verlagen en de bewustwording te vergroten om de woonquote voor alle doelgroepen terug te dringen naar een acceptabel niveau.

Gedifferentieerd huurbeleid

We sturen actief op de betaalbaarheid van woningen en passen maatwerk toe waar dat kan.

Optimalisatie woonlasten, passend bij de gezins- inkomenssituatie
Woningkwaliteit

We staan voor woon- en woningkwaliteit. Dit hebben we omschreven in ons kwaliteitsbeleid.

Onze woningen hebben
een conditiescore
(NEN 2767 normering)
van gemiddeld 3 of beter
(1 = zeer goed/nieuwbouw,
6 = zeer slecht).

Levensloopaanpasbaar bezit

Het streven is om onze nieuwbouw levensloopaanpasbaar te realiseren. We maken onze bestaande woningen toegankelijker voor onze brede doelgroep, gekoppeld aan de woonbehoefte.

Verduurzaming

We gaan door het met verduurzamen, zodat onze woningen in 2050 CO2-neutraal zijn. Daarmee dragen wij ook bij aan het minimaal gelijk blijven of dalen van de woonlasten van onze huurders. Verder zetten we de komende jaren in op een lagere milieu-impact tijdens (ver)bouwwerkzaamheden en het weerbaarder maken van onze woningen tegen klimaatverandering.

Toegankelijke, kwalitatief goede en duurzame woningen
Acceptabele wachttijden

We bieden een thuis aan mensen die acuut of urgent een woning nodig hebben. Ook als ze met een korte inschrijfduur eigenlijk niet in aanmerking komen voor een woning. Dit doen we vanuit de wetenschap dat in sommige situaties het van belang is om een stabiele woonsituatie te hebben.

Woon-zorgbehoefte in beeld

Tot slot hebben we actueel inzicht in de ontwikkelingen op het terrein van wonen en zorg. Dit betreft de verschillende typen zorg die zowel in een (ouderen) zorginstelling als in de reguliere woningen plaatsvinden. Voor de gemeenten, de zorgpartijen en bewoners zijn we een belangrijke partner hierin.

Doelgroepenbeleid

Het wonen is continue in beweging. Dat vraagt om een toekomstbestendige en gedifferentieerde woningmix, in combinatie met een toewijzingsbeleid met maatwerkmogelijkheden.

Inzicht in veranderende woningvraag

Dankzij periodieke woningbehoefteonderzoeken kunnen we goed inspelen op de veranderende woningvraag, Dit doen we samen met onze partners zoals gemeenten, huurdersorganisaties en zorgpartijen.

De ‘perfecte match’
tussen vraag en aanbod
Woonlastenverlaging via verduurzaming

Vanuit ons duurzaamheids-beleid sturen wij op de woonlasten met energie-besparende maatregelen.

Gedifferentieerd huurbeleid

We sturen actief op de betaalbaarheid van woningen en passen maatwerk toe waar dat kan.

Bestrijding
armoede via netwerksamenwerking

Via netwerksamenwerking en coaching proberen we de lasten te verlagen en de bewustwording te vergroten om de woonquote voor alle doelgroepen terug te dringen naar een acceptabel niveau.

Optimalisatie woonlasten, passend bij de gezins- inkomenssituatie
Woningkwaliteit

We staan voor woon- en woningkwaliteit. Dit hebben we omschreven in ons kwaliteitsbeleid.

Onze woningen hebben
een conditiescore
(NEN 2767 normering)
van gemiddeld 3 of beter
(1 = zeer goed/nieuwbouw,
6 = zeer slecht).

Verduurzaming

We gaan door het met verduurzamen, zodat onze woningen in 2050 CO2-neutraal zijn. Daarmee dragen wij ook bij aan het minimaal gelijk blijven of dalen van de woonlasten van onze huurders. Verder zetten we de komende jaren in op een lagere milieu-impact tijdens (ver)bouwwerkzaamheden en het weerbaarder maken van onze woningen tegen klimaatverandering.

Levensloopaanpasbaar bezit

Het streven is om onze nieuwbouw levensloopaanpasbaar te realiseren. We maken onze bestaande woningen toegankelijker voor onze brede doelgroep, gekoppeld aan de woonbehoefte.

Toegankelijke, kwalitatief goede en duurzame woningen