Wij willen onze huurders zoveel mogelijk keuze geven voor een passende woning. Ons streven daarbij is om vraag en aanbod zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. Daarnaast past ons aanbod binnen onze strategische doelen. Het bestaande woningbezit stemmen we af op de huidige en de toekomstige vraag van huurders. Bij nieuwbouwprojecten kijken we kritisch naar ons huidige bezit en toekomstige bewonersvragen. Daarvoor zetten we in op drie strategische focuspunten.

Ambitie 1

Onze huurders hebben keuzemogelijkheid in een passende woning

Wij willen onze huurders zoveel mogelijk keuze geven voor een passende woning. Ons streven daarbij is om vraag en aanbod zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. Daarnaast past ons aanbod binnen onze strategische doelen. Het bestaande woningbezit stemmen we af op de huidige en de toekomstige vraag van huurders. Bij nieuwbouwprojecten kijken we kritisch naar ons huidige bezit en toekomstige bewonersvragen. Daarvoor zetten we in op drie strategische focuspunten.

Ambitie 1

Onze huurders hebben keuzemogelijkheid in een passende woning