''Mede door de tomeloze inzet van onze collega’s zien we nu al een stijgende lijn van onze huurderstevredenheid.''

Een ander belangrijk speerpunt was de ontwikkeling van onze dienstverlening. In 2023 hebben we een begin gemaakt met het ontwikkelen van een nieuw perspectief op onze klantvisie. In 2024 maken we de doorvertaling daarvan in vraagstukken als hoe bereikbaar we zijn, hoe we in contact blijven en hoe we vormgeven aan co-creatie. Mede door de tomeloze inzet van onze collega’s zien we nu al een stijgende lijn van onze huurderstevredenheid.

Om deze ontwikkeling nog verder te ondersteunen en onze administratieve processen nog verder te professionaliseren zijn we in 2023 gestart met de implementatie van ons nieuwe ERP-systeem Tobias365 van Aareon. Het project zal halverwege 2024 zijn afgerond, en vraagt een grote inzet van onze medewerkers.

Het aangaan en intensiveren van samenwerkingsverbanden wordt steeds belangrijker, zowel in het Vechtdal als in Enschede. Een prachtig voorbeeld daarvan is de samenwerking met collega-corporatie Domijn. Samen zijn we Bundle gestart, waarin we letterlijk de krachten bundelen om een wooncommunity te creëren waar woon- en werkstarters de eerste of vervolgstappen in hun wooncarrière kunnen zetten. Op deze manier behouden we talent in de regio.

Ook in West-Overijssel werken we intensief samen met onze collega-corporaties. Een mooi voorbeeld van deze samenwerking is de aansluiting van Vechtdal Wonen, Salland Wonen en Woonstichting Vechthorst bij het gemeenschappelijk woonruimteverdeelsysteem De Woningzoeker in 2023.

Martijn Rink

Directeur-bestuurder Vechtdal Wonen

Graag ga ik samen met onze medewerkers en onze samenwerkingspartners in het komende jaar met onze uitdagingen aan de slag. Ik heb er vertrouwen in dat we daarmee ook in 2024 een belangrijke bijdrage gaan leveren aan de realisatie van onze missie: staan voor een vertrouwd thuis, in een samenleving waarin mensen gelijkwaardig zijn en iedereen verantwoordelijkheid neemt.

De grote ambities vragen ook veel van onze organisatie en van de individuele medewerkers. We blijven aan de slag met de ontwikkeling van onze organisatie en houden/brengen onze formatie zowel kwalitatief als kwantitatief op peil. En dat moeten we voor elkaar krijgen in een krappe arbeidsmarkt.

Dit vraagt veel aandacht voor het ‘werkgeversmerk’ Vechtdal Wonen, het optimaal benutten van de wervingsmogelijkheden en het bieden van perspectief voor ontwikkeling van onze medewerkers. We hebben hier in 2023 nadrukkelijk op ingezet met onze partner The Thrive. Tijdens fonkel- en kampvuursessies zijn onze medewerkers uitgedaagd en gestimuleerd om met zichzelf en met elkaar aan de slag te gaan. Een inspirerend en leerzaam traject.

Voorwoord

''Als Vechtdal Wonen staan wij ervoor om met volle kracht bij te dragen aan het oplossen van de woningnood.''

De aanpak van de Woningnood heeft Nederland ook in 2023 flink beziggehouden. Iedereen die de woningzoekenden een warm hart toedraagt realiseert zich dat deze massieve opgave alleen kan worden gerealiseerd als er intensief wordt samengewerkt en er harde noten worden gekraakt. Rijk, provincies, gemeenten, woningcorporaties en bouwers/ontwikkelaars zoeken elkaar op om de nieuwbouwproductie op te stuwen.

Dit lukt tot op heden helaas slechts ten dele. De olietanker laat zich niet snel keren, waardoor het uiterste wordt gevraagd van ons geduld en inspanning. En dan hebben we ook nog te maken met omstandigheden die deze inspanningen niet ondersteunen, zoals de negatieve geopolitieke ontwikkelingen, de val van het kabinet en de stijging van de rente. Toch kunnen we niet anders dan stug volhouden en ervoor zorgen dat er oplossingen komen voor deze woningcrisis: iedereen verdient tenslotte een fijne woonomgeving.

Als Vechtdal Wonen staan wij ervoor om met volle kracht bij te dragen aan het oplossen van de woningnood. Nadat in 2022 de Nationale Prestatieafspraken en de Regionale Woondeals voor West-Overijssel en Twente zijn vastgesteld, hebben wij deze landelijke en regionale afspraken vertaald in onze portefeuillestrategie, begroting en de prestatieafspraken. We zijn daarbij niet terughoudend geweest met onze ambities: we bouwen de komende jaren (t/m 2030) bijna 3.000 woningen. En dat is goed nieuws voor onze woningzoekenden.

Maar we realiseren ons tegelijk dat we daarmee scherp aan de wind zeilen, en dat we goed inzichtelijk moeten hebben waar we kunnen bijsturen op het moment dat bijvoorbeeld de rente verder stijgt of er vanuit de landelijke politiek wordt ingegrepen in de huren zoals afgelopen jaar.

Directeur-bestuurder Martijn Rink

Martijn Rink

Directeur-bestuurder Vechtdal Wonen

Graag ga ik samen met onze medewerkers en onze samenwerkingspartners in het komende jaar met onze uitdagingen aan de slag. Ik heb er vertrouwen in dat we daarmee ook in 2024 een belangrijke bijdrage gaan leveren aan de realisatie van onze missie: staan voor een vertrouwd thuis, in een samenleving waarin mensen gelijkwaardig zijn en iedereen verantwoordelijkheid neemt.

De grote ambities vragen ook veel van onze organisatie en van de individuele medewerkers. We blijven aan de slag met de ontwikkeling van onze organisatie en houden/brengen onze formatie zowel kwalitatief als kwantitatief op peil. En dat moeten we voor elkaar krijgen in een krappe arbeidsmarkt.

Dit vraagt veel aandacht voor het ‘werkgeversmerk’ Vechtdal Wonen, het optimaal benutten van de wervingsmogelijkheden en het bieden van perspectief voor ontwikkeling van onze medewerkers. We hebben hier in 2023 nadrukkelijk op ingezet met onze partner The Thrive. Tijdens fonkel- en kampvuursessies zijn onze medewerkers uitgedaagd en gestimuleerd om met zichzelf en met elkaar aan de slag te gaan. Een inspirerend en leerzaam traject.

''Mede door de tomeloze inzet van onze collega’s zien we nu al een stijgende lijn van onze huurderstevredenheid.''

Een ander belangrijk speerpunt was de ontwikkeling van onze dienstverlening. In 2023 hebben we een begin gemaakt met het ontwikkelen van een nieuw perspectief op onze klantvisie. In 2024 maken we de doorvertaling daarvan in vraagstukken als hoe bereikbaar we zijn, hoe we in contact blijven en hoe we vormgeven aan co-creatie. Mede door de tomeloze inzet van onze collega’s zien we nu al een stijgende lijn van onze huurderstevredenheid.

Om deze ontwikkeling nog verder te ondersteunen en onze administratieve processen nog verder te professionaliseren zijn we in 2023 gestart met de implementatie van ons nieuwe ERP-systeem Tobias365 van Aareon. Het project zal halverwege 2024 zijn afgerond, en vraagt een grote inzet van onze medewerkers.

Het aangaan en intensiveren van samenwerkingsverbanden wordt steeds belangrijker, zowel in het Vechtdal als in Enschede. Een prachtig voorbeeld daarvan is de samenwerking met collega-corporatie Domijn. Samen zijn we Bundle gestart, waarin we letterlijk de krachten bundelen om een wooncommunity te creëren waar woon- en werkstarters de eerste of vervolgstappen in hun wooncarrière kunnen zetten. Op deze manier behouden we talent in de regio.

Ook in West-Overijssel werken we intensief samen met onze collega-corporaties. Een mooi voorbeeld van deze samenwerking is de aansluiting van Vechtdal Wonen, Salland Wonen en Woonstichting Vechthorst bij het gemeenschappelijk woonruimteverdeelsysteem De Woningzoeker in 2023.

Als Vechtdal Wonen staan wij ervoor om met volle kracht bij te dragen aan het oplossen van de woningnood. Nadat in 2022 de Nationale Prestatieafspraken en de Regionale Woondeals voor West-Overijssel en Twente zijn vastgesteld, hebben wij deze landelijke en regionale afspraken vertaald in onze portefeuillestrategie, begroting en de prestatieafspraken. We zijn daarbij niet terughoudend geweest met onze ambities: we bouwen de komende jaren (t/m 2030) bijna 3.000 woningen. En dat is goed nieuws voor onze woningzoekenden.

Maar we realiseren ons tegelijk dat we daarmee scherp aan de wind zeilen, en dat we goed inzichtelijk moeten hebben waar we kunnen bijsturen op het moment dat bijvoorbeeld de rente verder stijgt of er vanuit de landelijke politiek wordt ingegrepen in de huren zoals afgelopen jaar.

''Als Vechtdal Wonen staan wij ervoor om met volle kracht bij te dragen aan het oplossen van de woningnood.''

De aanpak van de Woningnood heeft Nederland ook in 2023 flink beziggehouden. Iedereen die de woningzoekenden een warm hart toedraagt realiseert zich dat deze massieve opgave alleen kan worden gerealiseerd als er intensief wordt samengewerkt en er harde noten worden gekraakt. Rijk, provincies, gemeenten, woningcorporaties en bouwers/ontwikkelaars zoeken elkaar op om de nieuwbouwproductie op te stuwen.

Dit lukt tot op heden helaas slechts ten dele. De olietanker laat zich niet snel keren, waardoor het uiterste wordt gevraagd van ons geduld en inspanning. En dan hebben we ook nog te maken met omstandigheden die deze inspanningen niet ondersteunen, zoals de negatieve geopolitieke ontwikkelingen, de val van het kabinet en de stijging van de rente. Toch kunnen we niet anders dan stug volhouden en ervoor zorgen dat er oplossingen komen voor deze woningcrisis: iedereen verdient tenslotte een fijne woonomgeving.

Voorwoord

Directeur-bestuurder Martijn Rink